Lainsäädäntö

Työtapaturma- ja ammattitautilain (TyTAL) mukaista vakuutusta ja sen toimeenpanoa säätelevät keskeiset lait:

Tapaturmavakuutuslain mukaista lakisääteistä tapaturmavakuutusta ja sen toimeenpanoa säätelevät seuraavat keskeiset lait:

Lait, asetukset ja hallituksen esitykset löydät Finlex-säädöstietopankista

Muita linkkejä
Muokattu 04.12.2015