Tilastoja järjestelmästä maksetuista korvauksista

Tapaturmavakuutuslaitokset maksoivat vuonna 2014 korvauksia yhteensä 578 miljoonaa euroa eli noin 3 % vähemmän kuin vuonna 2013. Korvauksia maksettiin noin 192 000 vahingosta, eli maksussa oli lähes 12 000 tapausta vähemmän kuin vuotta aiemmin. 

Puolet lakisääteisen tapaturmavakuutuksen perusteella maksettavista korvauksista on eläkkeitä. Vuonna 2014 eläkkeitä (pysyvät ja väliaikaiset tapaturmaeläkkeet, perhe-eläkkeet ja eläkkeiden indeksikorotukset) maksettiin yhteensä 309 miljoonaa euroa eli saman verran kuin vuotta aiemmin. Toiseksi suurimman korvauserän muodostavat päivärahakorvaukset. Vuonna 2014 niitä maksettiin 130 miljoonaa euroa eli noin 15 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuonna 2013. Sairaanhoitokuluja maksettiin vuonna 2014 yhteensä 107 miljoonaa euroa eli noin 3 miljoonaa euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Yhteenveto maksetuista korvauksista korvauslajeittain

 

Palkansaajien vahvistettujen tapaturmaeläkkeiden lukumäärä pieneni vuonna 2014

 

Tapaturmavakuutuslaitokset vahvistivat vuonna 2014 yhteensä 320 uutta palkansaajien tapaturmaeläketapausta, eli eläkkeitä vahvistettiin 21 kpl vähemmän kuin vuonna 2013 ja 65 kpl vähemmän kuin vuonna 2012. Uusista tapauksista 177 oli täysiä eläkkeitä ja loput 143 osaeläkkeitä. Täysien eläkkeiden määrä siis väheni ja osaeläkkeiden määrä kasvoi vuodesta 2013. Osaeläkettä saavan henkilön ansiotaso on alentunut tapaturman seurauksena, mutta hän kuitenkin jatkaa työelämässä. 

Palkansaajille sattuneista työpaikkatapaturmista aiheutuneita eläkkeitä vahvistettiin vuonna 2014 yhteensä 186, eli 32 tapausta vähemmän kuin vuonna 2013. Työmatkatapaturmista aiheutuneita eläkkeitä vahvistettiin 12 kpl enemmän kuin edellisvuonna. Ammattitaudeista aiheutuneiden eläkkeiden lukumäärä pysyi lähes ennallaan.

Tilastoja vahvistetuista tapaturmaeläkkeistä 2009-2014

Miksei vahvistettuja tapaturmaeläkkeitä ole enemmän?

Työpaikoilla tehtävällä työturvallisuustyöllä voidaan vaikuttaa tehokkaasti työpaikkatapaturmien määrään ja vakavuuteen.

Lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta korvattavista työpaikkatapaturmista suurin osa on hyvin lieviä tapaturmia, joista ei seuraa lainkaan työkyvyttömyyttä tai enintään kolmen päivän työkyvyttömyys.

Alle 10 prosenttia korvattavista työpaikkatapaturmista johtaa yli kuukauden työkyvyttömyyteen, eläkkeeseen tai työntekijän tapaturmaiseen kuolemaan.

Muokattu 04.12.2015