Muutoksenhaku

Vakuutuslaitoksen antamasta korvauspäätöksestä voi valittaa erityiseen sosiaalivakuutusasioiden tuomioistuimeen, tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakuntaan, kirjallisella vapaamuotoisella valituksella. Valitusaika on 30 vuorokautta siitä, kun korvauksenhakija sai korvauspäätöksen. Valitusasian käsittely muutoksenhakulautakunnassa on maksutonta.

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätökseen voi hakea muutosta vakuutusoikeudelta. Myös vakuutusoikeuden käsittely on vahingoittuneelle maksutonta.

Vakuutusoikeuden päätöksestä voi hakea eräissä tapauksissa valituslupaa korkeimpaan oikeuteen.

Tilastotietoja muutoksenhausta