Korvaaminen ennen vuotta 2016

Lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta maksetaan korvauksia työtapaturman ja ammattitaudin aiheuttamista menetyksistä. 

Työtapaturma on määritelty tapaturmavakuutuslaissa ja ammattitauti on määritelty ammattitautilaissa. Lue lisää lainsäädäntöosiosta

Korvaukset määräytyvät sekä työtapaturmissa että ammattitaudeissa tapaturmavakuutuslain mukaan.

Muokattu 04.12.2015