Suomalainen vahingoittunut

Hoitolaitoksen on aina ensin selvitettävä työnantajan vakuutusyhtiö

Jos lakisääteistä tapaturmavakuutusta ei ole, TVL:ään lähetetään vähintään seuraavat tiedot:

  • Vahingoittuneen nimi- ja osoitetieto
  • Työnantajan nimi ja osoitetieto

Ilman edellä mainittuja tietoja TVL ei voi käsitellä asiaa.

Laskut sairaanhoidon kustannuksista täyskustannusmaksuineen voi lähettää suoraan TVL:ään käsiteltäviksi. 

Ammattitaudit

Jos ammattitautiepäilytilanteessa ei ole selvillä korvaavaa vakuutusyhtiötä, E-lausunto ja lasku lähetetään mihin tahansa vakuutusyhtiöön, josta tulee ns. selvittävä yhtiö. Jos ilmenee, että työnantajalla ei ollut altistusaikana vakuutusta, vakuutusyhtiö siirtää asian käsittelyn TVL:ään.

Jos kyseessä on ammattitautiepäily tilanteessa, jossa viimeinen altistuminen ammattitaudin aiheuttajalle on todennäköisesti tapahtunut ulkomailla (EU-, ETA-maassa, Sveitsissä tai sosiaaliturvasopimusmaassa) E-lääkärinlausunnon lähettää TVL:ään. TVL ohjaa asian eteenpäin toiseen maahan. TVL voi maksaa mahdollisia korvauksia vasta saatuaan maksuluvan toimivaltaisesta maasta (ks. kohta Ulkomaalainen/ulkomailla vahingoittunut).

Muokattu 04.12.2015