Ulkomaalainen/ulkomailla vahingoittunut

Hoitolaitoksen on aina ensin selvitettävä työnantajan vakuutusyhtiö 

Jos työnantajalla on lakisääteinen tapaturmavakuutus suomalaisessa vakuutusyhtiössä:

 • asiakirjat lähetetään ko. vakuutusyhtiöön vahingoittuneen tai työnantajan kansalaisuudesta riippumatta.

Jos työnantajalla ei ole lakisääteistä tapaturmavakuutusta:

 • asiakirjat lähetetään TVL:ään. TVL selvittää ulkomaalaisen työntekijän statuksen (onko lähetetty työntekijä vai vakuuttamattomassa työssä sattunut tapaturma).

Lähetettävät välttämättömät tiedot:

 • Vahingoittuneen nimi- ja osoitetiedot (Suomessa ja kotimaassa)
 • Työnantajan nimi ja yhteystieto
 • Sairauskertomukset tai muu lääketieteellinen selvitys työtapaturmasta ja annetusta hoidosta.

Lisäksi lähetetään:

 • Kopio A1 (tai E101) lomakkeesta, jos sellainen on
 • Laskut sairaanhoidon kustannuksista täyskustannusmaksuineen voi lähettää suoraan TVL:ään käsiteltäviksi.

Ammattitaudit

Jos kyseessä on ammattitautiepäily tilanteessa, jossa viimeinen altistuminen ammattitaudin aiheuttajalle on todennäköisesti tapahtunut ulkomailla (EU- tai ETA-maassa, Sveitsissä tai sosiaaliturvasopimusmaassa) voi E-lääkärinlausunnon lähettää TVL:ään. TVL ohjaa asian eteenpäin toimivaltaiseen maahan eli vahingoittuneen kotimaahan. TVL voi maksaa mahdollisia korvauksia vasta saatuaan maksuluvan vahingoittuneen kotimaasta. 

 

Käsittely Tapaturmavakuutuslaitosten liitossa

TVL pyytää maksuluvan toimivaltaisesta laitoksesta ennen kuin se voi maksaa korvauksia. On varauduttava siihen, että yhteistyö eurooppalaisten laitosten kanssa on hidasta ja maksuluvan saaminen vie aikaa (huomioi tämä laskujen eräpäivissä). 

Lähetetyn työntekijän kotimaa on toimivaltainen ratkaisemaan sen, maksetaanko sattuneen työtapaturman johdosta korvauksia. Jos toimivaltainen maa ei anna maksulupaa, Suomessa aiheutuneita kustannuksia ei voida korvata. 

 

TVL asuin- ja oleskelupaikan laitoksena

TVL toimii EY-asetusten 883/2004 ja 987/2009 mukaisena asuin- ja oleskelupaikan laitoksen. Tämä tarkoittaa, että TVL voi korvata työtapaturmasta Suomessa aiheutuneita sairaanhoitokuluja, jos:

 • vahingoittunut on EU- tai ETA-maasta, Sveitsistä tai sosiaaliturvasopimusmaasta lähetetty työntekijä ja loukkaantuu Suomessa työtapaturmassa.
 • vahingoittunut asuu tai oleskelee Suomessa saaden sairaanhoitoa työtapaturmaan, joka on sattunut toisessa EU- tai ETA-maassa, Sveitsissä tai sosiaaliturvasopimusmaassa.

 

TVL yhteyslaitoksena

TVL toimii EY-asetusten 883/2004 ja 987/2009 mukaisena yhteyslaitoksena Suomesta ulkomaille lähetettyjen henkilöiden työtapaturma- ja ammattitautiasioissa. Yhteyslaitos saa muista valtioista tapaturmasektorille kuuluvia asiakirjoja, jotka se ohjaa oikealle vastaanottajalle.  Sairausvakuutuksen, perhe- ja työttömyysetuuksien osalta yhteyslaitoksena Suomessa toimii Kansaneläkelaitos ja työeläkkeiden osalta Eläketurvakeskus.

Lisätietoja

 • EU-maat: Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Kreikka, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tanska, Tšekki, Unkari ja Viro.
 • ETA-maat: Islanti, Liechtenstein, Norja.
 • Sosiaaliturvasopimusmaat työtapaturma ja ammattitautiasioissa: Israel, Quebec.
Muokattu 04.12.2015