Vakuutusta ei ole - ohjeet työnantajalle

Mikäli yritykselläsi ei tapaturmahetkellä ole lakisääteistä tapaturmavakuutusta työntekijöille, ilmoitus tapaturmasta tehdään Tapaturmavakuutuslaitosten liittoon. TVL vastaa näissä tapauksissa työtapaturman korvaamisesta tapaturmavakuutuslain mukaisesti.  

Suomessa työskentelevä ulkomaalainen työntekijäsi kuuluu vakuuttaa Suomessa, ellei hän ole ns. lähetetty työntekijä EU/ETA- tai sosiaaliturvasopimusmaasta (maat lueteltu sivun alaosassa). Lähetetyllä työntekijällä on lähtömaastaan todistus A1 (tai  E101), jonka täytyy olla voimassa tapaturmahetkellä. Jos todistusta ei ole, työntekijä vakuutetaan suomalaisessa vakuutusyhtiössä. Jos työntekijäsi, jolle tapaturma on sattunut, on ns. lähetetty työntekijä, ota yhteyttä TVL:ään. 

Vahingoittunut on suomalainen/Suomessa vakuutettava 

Työntekijällä on oikeus korvauksiin, vaikka työnantajalla ei olisikaan lakisääteistä tapaturmavakuutusta. Vahingoittunut saa siis samat korvaukset kuin vakuutettu työntekijä.  

Työtapaturman satuttua:

 • Ilmoita asiasta Tapaturmavakuutuslaitosten liittoon. Työnantaja on velvollinen tekemään tapaturmasta ilmoituksen. Täytä tapaturma-ja ammattitauti-ilmoitus, joka löytyy Julkaisut/Lomakkeet-sivulta. Tulosta, allekirjoita ja palauta täyttämäsi lomake postitse TVL:ään.

Ammattitaudin / ammattitautiepäilyn ilmetessä:

 • Täytä tapaturma-ja ammattitauti-ilmoitus  ja lähetä se mihin tahansa lakisääteisiä tapaturmavakuutuksia myöntävään vakuutusyhtiöön.
 • Jos asian selvittelyn yhteydessä käy ilmi, että työnantajalla, jonka palveluksessa vahingoittunut on altistunut ammattitaudin aiheuttavalle tekijälle, ei ole lakisääteistä tapaturmavakuutusta, vakuutusyhtiö siirtää asian käsittelyn Tapaturmavakuutuslaitosten liitolle.

Korvausasian käsittelystä: 

Korvausasia käsitellään kirjallisesti, keskimääräinen käsittelyaika on noin kaksi viikkoa.

Voit ottaa epäselvissä asioissa yhteyttä korvausyksikköön, puh. 0404 504 210. Postiosoitteemme on PL 275, 00121 Helsinki.

Vahingoittunut on lähetetty työntekijä  

Työtapaturman satuttua:

Huolehdi, että hoitolaitos saa seuraavat tiedot:

 • vahingoittuneen henkilötiedot ja osoitetiedot sekä koti- että työskentelymaassa
 • yrityksesi nimi sekä osoitetieto
 • tieto lähetetyn työntekijän E101 /A1-lomakkeen olemassaolosta tai kopio lomakkeesta

Jos hoitolaitokseen ei ole lähetetty kopiota lähetetyn työntekijän todistuksesta, toimita se TVL:ään.

Hoitolaitos toimittaa yleensä sairaanhoidon laskut ja muut asiakirjat TVL:ään. Vahingoittunut tai työnantaja voi myös itse toimittaa meille työtapaturmasta aiheutuneet laskut (esim. matka- ja lääkekulut). 

Vahingoittuneen kotimaa on toimivaltainen ratkaisemaan sen, voidaanko työtapaturmasta maksaa korvauksia. TVL pyytää aina toimivaltaisesta maasta maksuluvan ennen kuin se voi maksaa korvauksia työtapaturmasta. Jos toimivaltainen maa ei anna maksulupaa, ei Suomessa aiheutuneita kustannuksia voida korvata. 

Mitä korvataan

TVL maksaa korvauksia Suomen tapaturmavakuutuslainsäädännön mukaisesti. Maksuluvan saatuaan TVL voi maksaa  korvauksia ns. luontoisetuuksista eli sairaanhoitoetuuksista. Näitä ovat mm. seuraavat:

 • sairaanhoitolaitosten hoidot ja tutkimukset
 • sairaanhoidon matkakustannukset
 • lääkkeet
 • lääkinnällinen kuntoutus
 • muut sairaanhoidon kulut

Rahaetuudet (kuten ansionmenetyskorvaus) maksetaan aina toimivaltaisesta maasta eli vahingoittuneen kotimaasta. 

Voit ottaa epäselvissä asioissa yhteyttä korvausyksiköön, puh.  0404 504 210. Postiosoitteemme on PL 275, 00121 Helsinki. 

Lisätietoja

 • EU-maat: Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tanska, Tšekki, Unkari ja Viro.
 • ETA-maat: Islanti, Liechtenstein, Norja.
 • Sosiaaliturvasopimusmaat työtapaturma ja ammattitautiasioissa: Israel, Quebec.
Muokattu 04.12.2015