Olet loukkaantunut työtapaturmassa ulkomailla

TVL hoitaa Suomessa EU:n sosiaaliturvan koordinaatioasetuksiin perustuvia asuin- ja oleskelupaikan laitoksen tehtäviä. Tämä tarkoittaa, että TVL voi korvata sairaanhoitokuluja, jotka aiheutuvat (EU- tai ETA-maasta, Sveitsistä tai sosiaaliturvasopimusmaasta) tapahtuneesta työtapaturmasta. 

Alla ovat toimintaohjeet miten menetellä, jos sinulle on sattunut työtapaturma ulkomailla (EU- tai ETA-maassa, Sveitsissä tai sosiaaliturvasopimusmaassa) ja Suomeen palattuasi saat sairaanhoitoa tapaturmavammaasi. Samat ohjeet pätevät myös, jos kyseessä on ammattitauti eli olet altistunut ulkomailla. 

Saat Suomessa sairaanhoitoa tapaturmavammaan:

 • Ilmoita TVL:lle henkilö- ja osoitetietosi sekä tapaturmahetken työnantajasi nimi ja osoitetieto.
 • Toimita meille työtapaturmasta Suomessa aiheutuneet laskut (esim. matka- ja lääkekulut) ja muut mahdolliset työtapaturmaan liittyvät asiakirjat (esim. lääkärinlausunnot).
 • Maa, jossa olet tapaturmahetkellä ollut vakuutettuna, on toimivaltainen ratkaisemaan sen, voidaanko työtapaturmasta maksaa korvauksia.
 • TVL pyytää aina toimivaltaisesta maasta maksuluvan ennen kuin se voi maksaa korvauksia työtapaturmasta. Jos maksulupaa ei saada, ei myöskään Suomessa aiheutuneita kustannuksia voida sinulle korvata.

Mitä korvataan

TVL maksaa korvauksia Suomen tapaturmavakuutuslainsäädännön mukaisesti. Maksuluvan saatuaan TVL voi maksaa työtapaturman johdosta korvauksia ns. luontoisetuuksista eli sairaanhoitoetuuksista. Näitä ovat mm. seuraavat:

 • sairaanhoitolaitosten hoito- ja tutkimuskulut
 • sairaanhoidon matkakulut (sairaanhoito-, apteekkikäynnit)
 • lääkekulut
 • lääkinnällisen kuntoutuksen kulut (esim. fysikaalinen hoito, laitoskuntoutus, apuvälineet tai kodin muutostyöt).
 • muut edellä mainittuihin verrattavat kulukorvaukset

Rahaetuudet (kuten ansionmenetyskorvaus) maksetaan toimivaltaisesta maasta. 

Korvausasian käsittelystä

 • TVL käsittelee asian tapaturmavakuutuslakia soveltaen. Kun asia on ratkaistu, sinulle lähetetään päätös. Siihen voi hakea muutosta. Asiaan liittyvät laskut kannattaa aina toimittaa TVL:ään, vaikka et olisikaan varma, ovatko ne korvattavia.
 • Varaudu siihen, että korvausasian käsittelyaika voi olla pitkä, jopa useita kuukausia. Tämä johtuu siitä, että maksulupaa pyydetään toisesta valtiosta. 
 • Voit ottaa epäselvissä asioissa yhteyttä korvausyksikköön, puh. 0404 504 210. Postiosoitteemme on PL 275, 00121 Helsinki.

Lisätietoja:

 • EU-maat: Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tanska, Tšekki, Unkari ja Viro.
 • ETA-maat: Islanti, Liechtenstein, Norja.
 • Sosiaaliturvasopimusmaat työtapaturma ja ammattitautiasioissa: Israel, Quebec.

 

Muutoksenhaku

Muokattu 04.12.2015