Olet lähetetty työntekijä

A1 Lomake lähetetylle työntekijälle

TVL hoitaa Suomessa EU:n sosiaaliturvan koordinaatioasetuksiin perustuvia asuin- ja oleskelupaikan laitoksen tehtäviä. Tämä tarkoittaa, että TVL voi korvata työtapaturman takia Suomessa aiheutuneita sairaanhoitokuluja, jos olet  lähetetty työntekijä (EU- tai ETA-maasta, Sveitsistä tai sosiaaliturvasopimusmaasta) ja loukkaannut Suomessa työtapaturmassa. Sinulla tulee olla lähtömaastasi todistus A1 (tai E101) ja sen on oltava voimassa tapaturmahetkellä. Voit toimia näiden ohjeiden mukaan myös silloin, jos sinulla epäillään ammattitautia.  

Työtapaturman satuttua, ilmoita hoitolaitokselle:

 • henkilötietosi ja osoitetietosi sekä työskentely- että kotimaassa
 • työnantajan nimi sekä osoitetieto
 • tieto E101 /A1-lomakkeen olemassaolosta.  

Hoitolaitos toimittaa yleensä sairaanhoidon laskut ja muut asiakirjat TVL:ään. Voit myös itse toimittaa meille työtapaturmasta aiheutuneet laskut (esim. matka- ja lääkekulut). 

Kotimaasi on toimivaltainen ratkaisemaan sen, voidaanko työtapaturmasta maksaa korvauksia. 

TVL pyytää aina toimivaltaisesta maasta maksuluvan ennen kuin se voi maksaa korvauksia työtapaturmasta. Jos kotimaasi ei anna maksulupaa, sinulle ei voida korvata Suomessa aiheutuneita kustannuksia. 

Mitä korvataan

Asuin ja oleskelupaikan laitokset maksavat korvauksia oman maansa lainsäädännön mukaisesti eli Suomessa TVL maksaa korvauksia Suomen tapaturmavakuutuslainsäädännön mukaisesti. Maksuluvan saatuaan TVL voi maksaa työtapaturmasta korvauksia sairaanhoitoetuuksista (ns. luontoisetuuksista). Näitä ovat mm. seuraavat:

 • sairaanhoitolaitosten hoito- ja tutkimuskulut
 • sairaanhoidon matkakulut (sairaanhoito-, apteekkikäynnit)
 • lääkekulut
 • lääkinnällisen kuntoutuksen kulut (esim. fysikaalinen hoito, laitoskuntoutus, apuvälineet tai kodin muutostyöt).
 • muut sairaanhoidon kulukorvaukset

Rahaetuudet (kuten ansionmenetyskorvaus) maksetaan toimivaltaisesta maasta. 

Korvausasian käsittelystä

TVL käsittelee asian tapaturmavakuutuslakia soveltaen. Kun asia on ratkaistu, sinulle lähetetään päätös. Siihen voi hakea muutosta. Asiaan liittyvät laskut kannattaa siis aina toimittaa TVL:oon, vaikka et olisikaan varma, ovatko ne korvattavia. 

Varaudu siihen, että korvausasian käsittelyaika voi olla pitkä, jopa useita kuukausia. Tämä johtuu siitä, että maksulupaa pyydetään toisesta valtiosta.  

Voit ottaa epäselvissä asioissa yhteyttä korvausyksikköön, puh.  0404 504 210. Postiosoitteemme on PL 275, 00121 Helsinki. 

Lisätietoja

  • EU-maat: Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tanska, Tšekki, Unkari ja Viro.
  • ETA-maat: (Islanti, Liechtenstein, Norja.
  • Sosiaaliturvasopimusmaat työtapaturma ja ammattitautiasioissa: Israel, Quebec.

 

Muutoksenhaku

Muokattu 04.12.2015