Korvaukset

Lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta maksetaan korvauksia työtapaturmasta ja ammattitaudista.
Lisätietoja työtapaturmasta
Lisätietoja ammattitaudista 

Korvaukset määräytyvät molemmissa tapaturmavakuutuslain mukaan.
Tapaturmavakuutuslaki

Tapaturmavakuutuslain mukaiset korvaukset ovat ensisijaisia suhteessa muihin lakisääteisiin korvauksiin. Tällä tarkoitetaan sitä, että asia käsitellään ja korvataan ensin työtapaturmana tai ammattitautina. 

Korvaukset ovat laissa säädettyjä ja tästä johtuen muita menetyksiä ei tapaturmavakuutuksesta korvata.  

Korvaukset:

 • sairaanhoitokulut
 • eräät esinevahingot
 • lisääntyneet kodinhoitokustannukset
 • haittalisä
 • vaatelisä
 • opaskoira ja opaskoiralisä
 • fysikaalisen hoidon aiheuttama ansionmenetys
 • ansionmenetyskorvaukset
 • päiväraha
 • tapaturmaeläke
 • haittaraha
 • kuntoutuskorvaukset
 • korvaukset kuolemantapauksessa
 • hautausapu
 • leskeneläke
 • lapseneläke

Edellä mainitut korvaukset koskevat vuonna 1982 tai sen jälkeen sattuneita tapaturmia ja ilmenneitä ammattitauteja. 

Muokattu 04.12.2015