Ansionmenetyskorvaukset

Lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta korvataan ansionmenetystä päivärahalla ja tapaturmaeläkkeellä. 

Työkyvyttömyyden perusteella maksetaan aluksi päivärahaa, jos työkyvyttömyys kestää vähintään kolme peräkkäistä päivää tapaturmapäivää lukuun ottamatta. Päivärahaa ei makseta tapaturmapäivältä. Päivärahaa maksetaan enintään yhden vuoden ajan tapaturmasta lukien.
 Lisätietoja päivärahasta 

Jos vielä vuoden jälkeen tapaturman sattumisesta tai ammattitaudin ilmenemisestä vahingoittunut on työkyvytön, korvataan ansionmenetys tapaturmaeläkkeenä. 
Lisätietoja tapaturmaeläkkeestä

Muokattu 04.12.2015