Vuosityöansio

Päiväraha neljän viikon jälkeen tapaturmasta, tapaturmaeläke ja perhe-eläke määräytyvät vuosityöansion perusteella. 

Vuosityöansio määritellään pääsääntöisesti tapaturmahetken tai ammattitaudin ilmenemisajankohdan vakiintuneen ansiotason perusteella. Jos työntekijän ansiot tapaturmahetkellä poikkeavat vakiintuneesta ansiotasosta, vuosityöansio arvioidaan vakiintuneen ansiotason mukaiseksi. Jos vakiintunut ansiotaso jää alle laissa säädetyn rajan, käytetään vähimmäisvuosityöansiota.

Vuosityöansioon luetaan rahapalkan lisäksi muu työstä saatu veronalainen vastike, kuten esimerkiksi luontaisetu. 

Tapaturmavakuutuslaissa on erityissäännöksiä opiskelijoiden ja eläkeläisten vuosityöansiosta.

Muokattu 04.12.2015