Opaskoira ja opaskoiralisä

Jos vahingoittunut tarvitsee työtapaturman aiheuttaman vamman tai sairauden vuoksi opaskoiran, korvataan lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta opaskoiran hankkimisesta ja koulutuksesta aiheutuvat kustannukset. 

Tämän lisäksi opaskoirasta aiheutuvia ylläpitokustannuksia korvataan opaskoiralisällä.

Opaskoiralisä on verovapaa korvaus.

Muokattu 04.12.2015