Leskeneläke

Leskeneläkkeen saajana voi olla leski tai rekisteröidyn parisuhteen osapuoli. Myös avopuolisolle myönnetään hakemuksesta leskeneläkettä, jos tämä on asunut vahingoittuneen kanssa yhteisessä taloudessa ja heillä on tai on ollut lapsi tai sopimus keskinäisestä elatuksesta. 

Jos avioliitto tai avoliitto on alkanut vasta tapaturman sattumisen jälkeen tai ammattitaudin ilmenemisen jälkeen, oikeus leskeneläkkeeseen on vain, jos heillä on yhteinen lapsi tai avioliitto/avoliitto on jatkunut kolme vuotta. 

Leskeneläkkeen määrä vaihtelee eläkettä saavien lasten lukumäärän mukaan:

  • Jos leski on yksin perhe-eläkkeen saajana, on lesken eläkkeen määrä 40 % vahingoittuneen vuosityöansiosta.
  • Jos perhe-eläkkeen saajina on leski ja yksi lapsi, on lesken eläkkeen määrä 35 % vahingoittuneen vuosityöansiosta.
  • Jos perhe-eläkkeen saajina on leski ja kaksi lasta, on lesken eläkkeen määrä 30 % vahingoittuneen vuosityöansiosta.
  • Jos perhe-eläkkeen saajina on leski ja kolme lasta, on lesken eläkkeen määrä 20 % vahingoittuneen vuosityöansiosta.
  • Jos perhe-eläkkeen saajina on leski ja lapsia neljä tai enemmän, on lesken eläkkeen määrä 15 % vahingoittuneen vuosityöansiosta.

Leskeneläke maksetaan täytenä kahdentoista ensimmäisen täyden kalenterikuukauden aikana. Tämän jälkeen lesken eläkkeeseen tehdään tulosovitus, joka voi vähentää lesken eläkkeen määrää. Jos leskellä on tällöin edelleen lapseneläkkeeseen oikeutettuja, vähennys tehdään vasta, kun lapset eivät enää saa eläkettä.

Tulosovituksessa selvitetään lesken tulot edunjättäjän kuolinhetkellä. Lesken tulot lasketaan pääsääntöisesti samojen periaatteiden mukaan kuin vahingoittuneen vuosityöansio . Lesken eläkettä vähennetään, jos lesken tulot ylittävät tulosovitusperusteen. Tulosovitusperuste on 2,15 kertaa vähimmäisvuosityöansio kuolinhetkellä. . Tämän rajan yli menevistä tuloista lasketaan 30 prosenttia ja sillä määrällä vähennetään leskeneläkettä.
Lisätietoja vuosityöansiosta

Leski saa eläkettä koko elämänsä ajan, jos leski ei solmi uutta avioliittoa tai tapaturmavakuutuslain mukaista avoliittoa. Jos avioliitto tai avoliitto solmitaan, maksetaan hänelle kolmen vuoden eläkettä vastaava kertakorvaus.   

Muokattu 04.12.2015