Sairaanhoitokulut

Lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta korvataan sairaanhoitona:

Korvattavuuden edellytyksenä on, että sairaanhoito on vamman tai sairauden vuoksi tarpeellista ja sitä on annettu tarpeettomia kustannuksia välttäen. 

Ensimmäinen lääkärissäkäynti ja muut yksittäiset lääkärissäkäynnit ja niihin liittyvät vähäiset hoitotoimenpiteet (röntgentutkimus, kipsaus) korvataan vahingoittuneelle ilman maksusitoumusta ja vahingoittunut voi mennä hoitoon julkiseen tai yksityiseen hoitopaikkaan. 

Jatkotutkimuksia (esim. magneetti- tai vastaavia tutkimuksia) ja leikkaushoitoa varten vahingoittuneella tulee olla maksusitoumus, jos toimenpide tehdään yksityisessä hoitopaikassa. Jos tällainen toimenpide tehdään julkisessa hoitolaitoksessa, huolehtii hoitolaitos ilmoituksen tekemisestä vakuutuslaitokselle ja vahingoittuneelle korvataan häneltä peritty asiakasmaksu, jos hoito on tapaturmavakuutuslain mukaan korvattavaa sairaanhoitoa. 

Edellä kerrotuissa jatkohoidoissa ja leikkaustoimenpiteissä vakuutuslaitoksella on oikeus ohjata vahingoittunut hoitoon toiseen hoitolaitokseen, esim. sopimuskumppanilleen. Tällöin hoito korvataan vahingoittuneelle vakuutuslaitoksen antaman maksusitoumuksen mukaisesti ja myös matkakulut korvataan tähän hoitolaitokseen ja takaisin tapaturmavakuutuksesta. Vakuutulaitoksen ohjausoikeudesta huolimatta vahingoittuneella on aina oikeus saada hoitoa julkisessa hoitolaitoksessa ja vahingoittuneelle korvataan tällöin häneltä peritty asiakasmaksu. 

Julkisen sektorin hoitolaitokselle suoritetaan 1.1.2005 tai sen jälkeen sattuneissa vahingoissa tietyin edellytyksin täyskustannusmaksu, joka kattaa sairaanhoidon tuottamisesta aiheutuneet todelliset kustannukset. Lue lisää täyskustannusmaksusta

Muokattu 04.12.2015