Matkakulut

Lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta korvataan sairaanhoidosta aiheutuvat välttämättömät matkakulut. Sairaanhoidon matkakustannuksia voivat aiheuttaa esimerkiksi matkat lääkärin vastaanotolle, hoitotoimenpiteisiin tai tutkimuksiin, fysikaaliseen hoitoon tai terapiaan. 

Matkakulut korvataan lähimpään tarpeellista hoitoa antavaan hoitolaitokseen. Kun vakuutuslaitos antaa maksusitoumuksen esim. leikkauksen tekemiseksi tietyssä hoitolaitoksessa, korvataan matkakulut tähän hoitolaitokseen ja takaisin tapaturmavakuutuksesta.

Pääsääntöisesti matkakulut korvataan julkisen kulkuneuvon käytöstä aiheutuvien kustannusten mukaan. Taksin tai oman auton käytöstä aiheutuneet kustannukset korvataan, jos vamman tai sairauden tila edellyttää taksin tai oman auton käyttöä tai jos taksin tai oman auton käyttö on välttämätöntä muista syistä kuten esim. julkisen liikenteen huonon saatavuuden tai vahingoittuneen muusta sairaudesta johtuvien liikuntarajoitteiden takia. 

Myös kuntoutuskorvauksiin sisältyy korvauksia matkakuluista.
Lisätietoja kuntoutuskorvauksista

Muokattu 04.12.2015