Päätöksen antaminen on viivästynyt

Korvaustakuumenettely (päätöksen antaminen on viivästynyt)

 • Korvaustakuumenettely tarkoittaa, että korvausasian käsittely voi siirtyä Tapaturmavakuutuslaitosten liittoon päätöksen antamiseksi, jos vakuutusyhtiö ei ole antanut päätöstä tai maksanut korvausta määrätyssä ajassa.
 • Vakuutusyhtiön on annettava korvausasiassa päätös viipymättä ja viimeistään kolmen kuukauden kuluessa saatuaan asian ratkaisuun tarvittavat selvitykset.
 • Tarvittavien selvitysten hankkiminen vie joskus aikaa. Päätöksen antaminen ei ole viivästynyt, jos vakuutusyhtiö ei ole saanut kaikkia tarvittavia selvityksiä asian ratkaisemiseksi eikä siten voi antaa vielä päätöstä.  
 • Tapaus ei ole myöskään viivästynyt, jos se on käsittelyssä Tapaturma-asiain korvauslautakunnassa tai valitus on vireillä (Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnassa tai Vakuutusoikeudessa).  
 • Vakuutusyhtiön on maksettava päätökseensä perustuva korvaus 14 päivän kuluessa päätöksensä antamisesta. Mikäli korvauksia ei ole maksettu tässä määräajassa, korvausten maksaminen on viivästynyt. 
 • Korvaustakuumenettely ei koske Valtiokonttoria eikä Maatalousyrittäjien eläkelaitosta.

Menettely viivästystapauksissa

 • Jos epäilet asiasi käsittelyn viivästyneen, ole aina ensin yhteydessä omaan vakuutusyhtiöösi ja tiedustele mistä viive johtuu.
 • Jos päätös viivästyy edelleen, tee vapaamuotoinen kirjallinen hakemus Tapaturmavakuutuslaitosten liittoon. Kerro hakemuksessasi miten ja minkä asian yhteydessä vakuutusyhtiö on mielestäsi viivästynyt korvausasian käsittelyssä.

Asian käsittely Tapaturmavakuutuslaitosten liitossa

 • Tapaturmavakuutuslaitosten liitto antaa päätöksen siitä, onko vakuutusyhtiö laiminlyönyt määräajan noudattamisen ja siirtyykö korvausasian käsittely TVL:lle.
 • Jos asia siirtyy TVL:lle päätöksen viivästymisen vuoksi, TVL antaa asiassa päätöksen mahdollisten lisäselvitysten jälkeen.
 • Jos asia siirtyy TVL:lle maksun viivästymisen vuoksi, TVL maksaa korvauksen.
Muokattu 04.12.2015