Euromäärät ja prosentit

Tapaturmavakuutuslain 60 §:ssä tarkoitetut euromäärät ja tapaturmakorvaukset tarkistetaan työntekijän eläkelain 96 §:n mukaisella palkkakertoimella tai työntekijän eläkelain 98 §:n mukaisella työeläkeindeksillä.

Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen indeksijärjestelmä 1.1.2005 alkaen selostetaan Tapaturma-asiain korvauslautakunnan kiertokirjeessä 1/2005.

Alla  on taulukossa esitetty laissa säädetyt euromäärät sekä työeläkeindeksi ja palkkakerroin vuosina 2013-2017. Taulukossa on esitetty myös päivärahasta tehtävän työntekijämaksuihin perustuvan vähennyksen prosenttimäärä vuosittain (lue lisää).

Taulukko tapaturmavakuutuslain mukaisista euromääristä vuosina 2013-2017

 x

Muokattu 04.12.2015