Korvaaminen

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta maksetaan korvauksia työtapaturman ja ammattitaudin aiheuttamista menetyksistä. 

Työtapaturma ja ammattitauti on määritelty  työtapaturma- ja ammattitautilaissa (459/2015, lyhennetään TyTAL).

Korvaukset määräytyvät sekä työtapaturmissa että ammattitaudeissa työtapaturma- ja ammattitautilain mukaan.

Lainsäädäntö-sivulla linkit säädöksiin