Korvaukset

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta maksetaan korvauksia työtapaturmasta ja ammattitaudista. Lisätietoja työtapaturmasta Lisätietoja ammattitaudista

Vuonna 2016 tai myöhemmin sattuneissa vahingoissa korvaukset määräytyvät työtapaturma- ja ammattitautilain ja eräiden sen nojalla annettujen asetusten mukaan. 

Työtapaturma- ja ammattitautilaki  (TyTAL) FInlexin sivut
Valtioneuvoston asetus työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisen vuosityöansion määrittämisestä
Valtioneuvoston asetus työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisen ammatillisen kuntoutuksen kustannuksien korvaamisesta

Työtapaturma- ja ammattitautilain mukaiset korvaukset ovat ensisijaisia suhteessa muihin lakisääteisiin korvauksiin. Tällä tarkoitetaan sitä, että asia käsitellään ja korvataan ensin työtapaturmana tai ammattitautina.  

Korvaukset ovat laissa säädettyjä ja tämän vuoksi muita menetyksiä ei työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta korvata.   

Korvaukset 

- sairaanhoidon korvaukset
* sairaanhoito ja lääkinnällinen kuntoutus
* palkan korvaaminen tutkimusajalta
* palkan korvaaminen fysikaalisen hoidon ajalta

- muut kustannusten korvaukset
* matka- ja majoituskulut
* hoitotuki
* vaatelisä
* lisääntyneet kodinhoitokustannukset
* eräiden esineiden korvaaminen

- ansionmenetyskorvaukset
* päiväraha
* tapaturmaeläke
* kuntoutusraha

- haittaraha

- kuntoutuskorvaukset
* ammatillinen kuntoutus
* palveluasuminen, apuvälineet, asunnonmuutostyöt
* tulkkauspalvelut, sopeutumisvalmennus
* kuntoutuksen matka- ja majoituskustannukset

- korvaukset kuolemantapauksessa
* hautausapu ja vainajan kuljetuskustannukset
* leskeneläke
* lapseneläke

Ennen 1.1.2016 sattuneissa vahingoissa korvaukset määräytyvät tapaturmavakuutuslain mukaan. Korvaukset vastaavat eräin poikkeuksin työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisia korvauksia. 

Tapaturmavakuutuslaki (608/1948)

Ammattitautilaki (1343/1988)

Ammattitautiasetus (1347/1988)

Laki tapaturmavakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta (625/1991)

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus haittaluokituksesta (1649/2009)

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös haittaluokituksesta (1012/1986)

Muokattu 15.12.2015