Ansionmenetyskorvaukset

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta korvataan ansionmenetystä päivärahalla ja tapaturmaeläkkeellä tai kuntoutusrahalla.  

Työkyvyttömyyden perusteella maksetaan aluksi päivärahaa, jos työkyvyttömyys kestää vähintään kolme peräkkäistä päivää vahinkopäivää lukuun ottamatta. Päivärahaa ei makseta vahinkopäivältä. Päivärahaa maksetaan enintään yhden vuoden ajan vahinkopäivästä lukien. Lisätietoja päivärahasta

Jos vielä vuoden jälkeen tapaturman sattumisesta tai ammattitaudin ilmenemisestä vahingoittunut on työkyvytön, korvataan ansionmenetys tapaturmaeläkkeenä.
Lisätietoja tapaturmaeläkkeestä

Jos vahingoittunut on vamman johdosta ammatillisessa kuntoutuksessa, hänelle maksetaan päivärahan ja tapaturmaeläkkeen sijaan kuntoutusrahaa.
Lisätietoja kuntoutusrahasta

Muokattu 15.12.2015