Tapaturmaeläke

Jos työkyvyttömyys jatkuu vielä vuoden kuluttua vahinkotapahtumasta, maksetaan vahingoittuneelle tapaturmaeläkettä, jonka suuruus määräytyy vuosityöansion perusteella. 

Täysi tapaturmaeläke on 85 % vuosityöansiosta alle 65-vuotiaalle ja 65 vuotta täyttäneelle 70 % vuosityöansiosta. 

Tapaturmaeläke voidaan maksaa myös osakorvauksena, jos työkyvyttömyys ja ansioiden aleneminen on osittaista. Työkyvyn heikentymän tulee olla vähintään 10 %. 

Työkyvyn arvioinnissa lähtökohtana on vahingoittuneen jäljellä oleva kyky hankkia ansiotuloja. Työkyvyn heikentymisen tulee olla seurausta nimenomaan korvattavasta tapaturmavammasta tai ammattitaudista eikä muusta tapaturmasta tai ammattitaudista riippumattomasta sairaudesta tai vammasta. 

Opiskelijan, koululaisen ja yrittäjän tapaturmaeläkkeestä on työtapaturma- ja ammattitautilaissa omat säännökset. Samoin omat säännökset koskevat tapaturmaeläkettä tilanteessa, jossa vahinkotapahtuma on sattunut vanhuuseläkkeellä tehdyssä työssä. 

Tapaturmaeläke tarkistetaan vuosittain työntekijän eläkelaissa tarkoitetulla työeläkeindeksillä. 

Tapaturmaeläkkeen perusmäärään tehdään alle 65-vuotiaille kuudennen vuoden alusta lukien perusmäärän korotus eläkkeensaajan iän perusteella. 

Tapaturmaeläke on verotettava etuus.

Muokattu 15.12.2015