Haittarahan kertakorvauksen määrä

Haittarahan kertakorvaustaulukot


TVK julkaisee vuosittain taulukon haittarahan kertakorvauksen määrästä. Seuraavista taulukoista on luettavissa kunkin vahingon sattumisvuoden mukainen kertakorvauksen määrä:

Kutakin taulukkoa sovelletaan ko. vuonna sattuneista tapaturmista tai ilmenneistä ammattitaudeista maksettaviin haittarahoihin. Haittarahan suuruus näkyy tällöin suoraan taulukosta sen mukaan, mikä on vahingoittuneen ikä ollut tapaturman sattuessa tai ammattitaudin ilmetessä.

haittarahankertakorvaus2017


Tapaturmavakuutuslain mukaiset haittarahataulukot löytyvät täältä.

Muokattu 11.01.2017