Kuntoutuskorvaukset

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta korvataan kuntoutusta vahingoittuneelle, jonka työ- tai toimintakyky tai ansiomahdollisuudet ovat vahingon vuoksi heikentyneet tai jos on todennäköistä, että hänen työ- tai toimintakykynsä tai ansiomahdollisuutensa voivat vahingon vuoksi myöhemmin olennaisesti heikentyä. 

Kuntoutuksen toimenpiteinä korvataan: 

  1. ammatillista kuntoutusta
  2. palveluasumisen lisäkustannuksia
  3. päivittäisissä toiminnoissa vaikeasti vahingoittuneelle välttämättömiä apuvälineitä  
  4. välttämättömiä muutostöitä vaikeasti vahingoittuneen asuntoon 
  5. tulkkauspalveluita näkö-, kuulo- tai puhevamman saaneelle  
  6. sopeutumisvalmennusta

Kuntoutuksesta aiheutuneet välttämättömät matka- ja majoituskulut [linkki kuntoutuksen matka- ja majoituskuluja koskevalle sivulle] korvataan.  

Kuntoutuksesta saa lisätietoja myös Vakuutuskuntoutus VKK ry:n kotisivuilta .

Muokattu 15.12.2015