Ammatillinen kuntoutus

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta korvataan ammatillisena kuntoutuksena kohtuulliset kustannukset toimenpiteistä, joiden avulla vahingoittunut kykenee jatkamaan entisessä työssään tai ammatissaan tai siirtymään uuteen työhön tai ammattiin, josta hän voi saada pääasiallisen toimeentulonsa. 

Ammatillisen kuntoutuksen toimenpiteitä ovat: 

  1. kuntoutustarvetta ja -mahdollisuuksia selvittävät tutkimukset 
  2. työ- ja koulutuskokeilut 
  3. työhönvalmennus 
  4. koulutus soveltuvaan työhön tai ammattiin 
  5. elinkeinon tai ammatin harjoittamisen tukemiseksi avustus tai koroton laina työvälineiden ja työkoneiden hankkimista ja oman yrityksen perustamista tai muuttamista varten 
  6. vahingoittuneen käyttöön tarkoitetut apuvälineet ja laitteet sekä niihin rinnastettavat rakenteet, jotka ovat tarpeellisia työtehtävistä suoriutumisessa 
  7. avustus tai koroton laina kulkuneuvon hankkimiseksi asunnon ja työpaikan välisiä matkoja varten, jos kulkuneuvon tarve johtuu vamman aiheuttamista rajoituksista käyttää yleisiä kulkuneuvoja. 

Uuteen työhön tai ammattiin opiskelevalle vahingoittuneelle korvataan opiskelusta ja opintovälineistä aiheutuvia kustannuksia. Niistä säädetään valtioneuvoston asetuksessa (1467/2015) 

Ammatillisen kuntoutuksen korvaustoimen ohje (Takon ohje)               

Kuntoutuksesta saa lisätietoja myös Vakuutuskuntoutus VKK ry:n kotisivuilta .

Muokattu 15.12.2015