Kuntoutuksen matka- ja majoituskulut

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta korvataan kuntoutuksesta aiheutuvat välttämättömät matka- ja majoituskulut. 

Pääsääntöisesti matkakulut korvataan julkisen kulkuneuvon käytöstä aiheutuvien kustannusten mukaan.

Jos matka on tehty yksityisellä autolla, matkakuluina korvataan vahingoittuneelle puolet Verohallinnon vuosittain vahvistamasta verovapaasta kilometrikorvauksesta. 

Korvattavia majoituskustannuksia voi aiheutua esimerkiksi silloin, kun pitkän matkan vuoksi kuntoutuspaikkakunnalle joudutaan saapumaan jo edellisenä iltana. 

Jos saattaja on vahingoittuneen terveydentilan johdosta välttämätön, korvataan myös saattajan välttämättömät matka- ja majoituskulut. Välttämättömät matkakulut korvataan myös sopeutumisvalmennukseen  osallistuvalle omaiselle. 

Ammatillisena kuntoutuksena korvattavaan opiskeluun liittyvien matkakustannusten korvaamisesta on annettu tarkempia säännöksiä valtioneuvoston asetuksessa (1467/2015).

Myös sairaanhoidon korvauksiin sisältyy korvauksia matka- ja majoituskuluista

Korvausta matka- ja majoituskuluista on haettava erikseen toimittamalla vakuutusyhtiölle selvitys aiheutuneista kustannuksista. Korvausta on haettava vuoden kuluessa kustannusten syntymisestä.

Muokattu 15.12.2015