Tulkkauspalvelut ja sopeutumisvalmennus

Tulkkauspalvelut 

Ne henkilöt, joilla on vaikea näkö-, kuulo- tai puhevamma, tarvitsevat tulkkia avustajakseen. Tulkkauspalveluita järjestää muun muassa Kansaneläkelaitos vammaisten henkilöiden tulkkauspalveluista annetussa laissa (133/2010)säädetyllä tavalla. 

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta tulkkauspalveluja korvataan enintään määrä, jonka Kansaneläkelaitos järjestää vammaisten henkilöiden tulkkauspalveluista annetun lain nojalla. 

Sopeutumisvalmennus 

Sopeutumisvalmennus on vahingoittuneen ja hänen lähiomaistensa ohjausta ja valmennusta vammautumisen jälkeisessä elämäntilanteessa. Kursseja järjestävät vammaisjärjestöt sekä kuntoutuslaitokset. 

Sopeutumisvalmennuskursseja voidaan korvata työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta tapauskohtaisesti. 

Vahingoittuneen omaiselle, jonka osallistuminen sopeutumisvalmennukseen on tarkoituksenmukaista, korvataan lisäksi mukanaolosta aiheutuneet välttämättömät matka- ja asumiskustannukset  sekä mahdollinen ansionmenetys. Vahingoittuneen sopeutumisvalmennus korvataan sairaanhoitona. 

Muokattu 15.12.2015