Lisääntyneet kodinhoitokustannukset

Jos vahingoittunut ei pysty hoitamaan kotiaan, korvataan työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta kohtuullinen korvaus tästä johtuvista välttämättömistä lisäkustannuksista.

Kodinhoidolla tarkoitetaan siivousta, pyykinpesua, lastenhoitoa, kaupassakäyntiä ja vastaavia kodin hoitamiseen liittyviä tehtäviä. Muu vastaava kodin hoitamiseen liittyvä tehtävä voisi olla esim. lumenluonti talvella. Lemmikkieläinten ulkoiluttamista ei sen sijaan pidetä kodinhoitona.

Korvaamisen edellytyksenä on, ettei perheellä ole mahdollisuuksia hoitaa kotia. Ulkopuolisen apu korvataan siis vain, jos perhettä ei ole tai lapset ovat liian pieniä osallistumaan kodinhoitotehtäviin. Esimerkiksi yksihuoltaja tarvitsee ulkopuolisen apua ollessaan sairaalahoidossa tapaturmavamman vuoksi tai yksinasuva ei pysty tapaturman vuoksi siivoamaan.  

Korvausta maksetaan enintään vuoden ajalta vahinkotapahtumasta lukien, ja vain välttämättömät ja kohtuulliset kustannukset korvataan. Tällä tarkoitetaan lähtökohtaisesti esimerkiksi siivouksen osalta ns. perussiivousta ja kunnallisen taksan mukaista korvausmäärää.  

Jos vahingoittunut itse tarvitsee apua (esim. peseytymisessä ja liikkumisessa) vamman tai sairauden vuoksi, maksetaan hänelle hoitotukea.

Korvausta kodinhoidon lisäkustannuksista on haettava erikseen toimittamalla vakuutusyhtiölle selvitys aiheutuneista kustannuksista. Korvausta on haettava vuoden kuluessa kustannusten syntymisestä.

Muokattu 15.12.2015