Matka- ja majoituskulut

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta korvataan sairaanhoidosta aiheutuvat välttämättömät matka- ja majoituskulut. 

Sairaanhoidon matkakustannuksia voivat aiheuttaa esimerkiksi matkat lääkärin vastaanotolle, hoitotoimenpiteisiin tai tutkimuksiin ja fysikaaliseen hoitoon. 

Matkakulut korvataan lähimpään tarpeellista hoitoa antavaan hoitolaitokseen. Kun vakuutusyhtiö antaa maksusitoumuksen esim. leikkauksen tekemiseksi tietyssä hoitolaitoksessa, korvataan matkakulut tähän hoitolaitokseen. 

Pääsääntöisesti matkakulut korvataan julkisen kulkuneuvon käytöstä aiheutuvien kustannusten mukaan.

Jos matka on tehty yksityisellä autolla, matkakuluina korvataan vahingoittuneelle puolet Verohallinnon vuosittain vahvistamasta verovapaasta kilometrikorvauksesta.

Korvattavia majoituskustannuksia voi aiheutua esimerkiksi silloin, kun pitkän matkan vuoksi sairaanhoitopaikkakunnalle joudutaan saapumaan jo edellisenä iltana. 

Jos saattaja on vahingoittuneen terveydentilan johdosta välttämätön, korvataan myös saattajan välttämättömät matka- ja majoituskulut. 

Korvausta matka- ja majoituskuluista on haettava erikseen toimittamalla vakuutusyhtiölle selvitys aiheutuneista kustannuksista. Korvausta on haettava vuoden kuluessa kustannusten syntymisestä.

Myös kuntoutuskorvauksiin sisältyy korvauksia matka- ja majoituskuluista.


 

Muokattu 15.12.2015