Vaatelisä

Vaatelisää maksetaan työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta, jos proteesi tai tukisidos, jonka käyttö johtuu korvatusta vahinkotapahtumasta, aiheuttaa vaatteiden erityistä kulumista. Korvauksen maksaminen edellyttää apuvälineen pitkäaikaista käyttöä (vähintään kolme kuukautta). 

Vaatelisäluokkia on työtapaturma- ja ammattitautilaissa kaksi (vaatelisä ja korotettu vaatelisä). Käytössä olevan apuvälineen mukaan ratkaistaan, kumman luokan mukaista korvausta maksetaan. 

Vaatelisää maksetaan, jos työntekijä käyttää pehmeistä materiaaleista valmistettua apuvälinettä, vartalossa pienellä alueella käytettävää tukea tai sidettä taikka muuta apuvälinettä tai apuneuvoa, joka on omiaan aiheuttamaan vaatteiden kulumista. 

Korotettua vaatelisää maksetaan, jos työntekijällä on kaksoisamputointi, tai jos hän käyttää reisi- tai sääriproteesia, alaraajan pitkää tukisidosta, kovasta materiaalista valmistettua vartalon tukiliiviä tai korsettia taikka muuta sellaista apuvälinettä tai apuneuvoa, joka rakenteensa, käyttötarkoituksensa tai suuren käytöntarpeen vuoksi aiheuttaa ensin mainittuihin verrattavissa olevaa vaatteiden erityistä kulumista. 

Vaatelisä on verovapaa korvaus. 

Vaatelisän määrät

Muokattu 15.12.2015