Euromäärät

Työtapaturma- ja ammattitautilaissa (TyTAL) mainitut euromäärät ovat vuoden 2014 indeksitasossa. Ne tarkistetaan vuosittain joko työntekijän eläkelain 96 §:n mukaisella palkkakertoimella tai työntekijän eläkelain 98 §:n mukaisella työeläkeindeksillä. 

TyTAL:n euromäärät ja tulosovitusperusteen euromäärä ovat vuonna 2017 seuraavat:

TyTAL euromäärät 2017 taulukko

Muokattu 04.11.2016