Ohjeet

Tapaturma-asiain korvauslautakunnan (Tako) lakisääteisiin tehtäviin kuuluu työtapaturma- ja ammattitautilain (TyTAL) mukaisen korvaustoimen yhtenäisyyden edistäminen mm. antamalla yleisohjeita. 

Tapaturmavakuutuskeskuksen (TVK:n) yleisenä tehtävänä on antaa suosituksia lain yhdenmukaisen toimeenpanon edistämiseksi asioissa, jotka eivät kuulu Takon tehtäviin. Toimeenpanoa koskevat suositukset liittyvät esim. vakuuttamisen yhdenmukaisiin käytäntöihin. 

Tältä sivustolta löytyvät keskeisimmät Takon ja TVK:n antamat TyTAL:n soveltamista koskevat ohjeet. 

Ennen vuotta 2016 annetut TapVakL:n ohjeet löytyvät "Järjestelmä ennen v. 2016"-sivustolta.

Muokattu 11.01.2016