Kuntoutus

Ammatillisen kuntoutuksen korvaustoimen ohje (Tako 17.11.2015)

Ammatillisen kuntoutuksen korvaustoimen ohjeet on annettu Takon kiertokirjeenä 17.11.2015. Kiertokirje 5/2015

Toimintakykykuntoutuksen korvaustoimen ohje (Tako 25.4.2016)

Toimintakykykuntoutuksen korvaustoimen ohjeet on annettu Takon yleisohjeena 25.4.2016. Yleisohje 25.4.2016

Tapaturmavakuutuslain nojalla korvattavan ammatillisen kuntoutuksen korvaustoimen ohje (Tako 23.5.2016)

Tapaturmavakuutuslain nojalla korvattavan ammatillisen kuntoutuksen korvaustoimen ohjeet on annettu Takon yleisohjeena 23.5.2016.
Yleisohje 23.5.2016

Ammatillisiin kuntoutuksiin liittyvät ansiovertailut ja palkkatilastojen hankkiminen (Tako 17.9.2014)

Ammatillisiin kuntoutuksiin liittyvistä ansiovertailuista ja palkkatilastojen hankkimisesta on annettu ohjeet Takon kiertokirjeinä 17.9.2014.
Kiertokirje 5/2014
Kiertokirje 6/2014, liite kiertokirjeeseen 6/2014

Muokattu 11.01.2016