Kuntoutus

Ammatillisen kuntoutuksen korvaustoimen ohje (Tako 17.11.2015)

Ammatillisen kuntoutuksen korvaustoimen ohjeet on annettu Takon kiertokirjeenä 17.11.2015. Kiertokirje 5/2015

Toimintakykykuntoutuksen korvaustoimen ohje (Tako 25.4.2016)

Toimintakykykuntoutuksen korvaustoimen ohjeet on annettu Takon yleisohjeena 25.4.2016. Yleisohje 25.4.2016

Tapaturmavakuutuslain nojalla korvattavan ammatillisen kuntoutuksen korvaustoimen ohje (Tako 23.5.2016)

Tapaturmavakuutuslain nojalla korvattavan ammatillisen kuntoutuksen korvaustoimen ohjeet on annettu Takon yleisohjeena 23.5.2016.
Yleisohje 23.5.2016

Palkkatilastojen käyttäminen ansionmäärityksessä ohje (Tako 26.4.2017)

Ohje palkkatilastojen käyttämisestä ansionmäärityksessä on annettu Takon yleisohjeena 26.4.2017.
Yleisohje 26.4.2017

Muokattu 11.01.2016