Vapaaehtoiset vakuutukset

Vähennysjärjestys vapaa-ajan vakuutusten perusteella 

maksettavissa päivärahoissa

(23.5.2016)

Työtapaturma- ja ammattitautilain (459/2015, myöh. TyTAL) 25 luvun mukaisten vapaa-ajan vakuutusten perusteella maksettavat korvaukset ovat toissijaisia suhteessa sairausvakuutuslain mukaisiin korvauksiin sekä työeläkelakien ja kansaneläkelain mukaisiin eläkkeisiin, jotka johtuvat samasta vahingosta. 

TyTAL 202 §:n 1 momentissa säädetään vapaa-ajan vakuutuksen perusteella maksettavaan päivärahaan tehtävästä laskennallisesta vähennyksestä ajalta, jolta vahingoittuneella on oikeus saada sairausvakuutuslain mukaista päivärahaa saman vahinkotapahtuman perusteella (ns. Kela-vähennys). Vähennyksellä vapaa-ajan vakuutuksesta maksettava päiväraha saatetaan toissijaiseksi suhteessa sairausvakuutuslain mukaiseen päivärahaan.

TyTAL 202 §:n 1 momentin mukainen Kela-vähennys tehdään päivärahan vähentämättömään määrään. Tällä määrällä tarkoitetaan työkyvyn heikentymisen perusteella vahingoittuneelle maksettavaa korvausta, johon on tehty TyTAL 62 §:n mukainen palkansaajamaksujen vähennys.  

Esim. 1: Kyseessä on tapaturma, joka on sattunut vahingoittuneen vapaa-ajalla 31.1.2016. Vahingoittunut on työkyvytön 31.1.2016–6.3.2016. Työnantaja ei ole maksanut sairausajan palkkaa. 

TyTAL 58 §:n mukainen päiväraha on määritetty vahinkopäivää edeltävien 28 päivän ansioiden perusteella 100 euroksi. TyTAL 59 §:n mukainen päiväraha 110 euroa.

Sairausvakuutuslain mukaisella karenssiajalla 1.2.2016–10.2.2016 maksettavaan päivärahaan ei tehdä Kela-vähennystä. Päivärahaan tehdään palkansaajamaksuvähennys.  

Päiväraha 1.2.2016–10.2.2016

100 e/p

100 e/p x 10 p =
1.000 e

Palkansaajamaksuvähennys
4,6 %

100 e x 0,046 =
4,60 e/p

4,60 e/p x 10 p =
46,00 e

Vahingoittuneelle myönnettävä päiväraha ennen ennakonpidätystä

100 e/p – 4,60 e/p =
95,40 e/p

95,40 e/p x 10 p =
954,00 e


Sairausvakuutuslain mukaisen päivärahan maksaminen alkaa 11.2.2016. Tästä alkaen päivärahaan tehdään Kela-vähennys.

Päiväraha   11.2.2016–28.2.2016

100 e/p

100 e/p x 18 p =
1.800 e

Palkansaajamaksuvähennys 4,6 %

100 e x 0,046 =
4,60 e/p

4,60 e/p x 18 p =
82,80 e

Päivärahan määrä

100 e/p – 4,60 e/p =
95,40 e/p

95,40 e/p x 18 p =
1.717,20 e

Kela-vähennys 70 %

95,40 e/p x 0,70 =
66,78 e/p

66,78 e/p x 18 p =
1.202,04 e

Vahingoittuneelle myönnettävä päiväraha ennen ennakonpidätystä

100 e/p – 4,60 e/p – 66,78 e/p = 28,62 e/p

28,62 e/p x 18 p =
515,16 e

 
Päivärahaa maksetaan vuosityöansioperusteisena 29.2.2016 alkaen. Päivärahan määrässä otetaan huomioon Kela-vähennys.

Päiväraha 29.2.2016–6.3.2016

110 e/p

110 e/p x 7 p= 770 e

Palkansaajamaksuvähennys
4,6 %

110 e/p x 0,046 =
5,06 e/p

5,06 e/p x 7 p = 35,42 e

Päivärahan määrä

110 e/p – 5,06 e/p =
104,94 e/p

104,94 e/p x 7 p =
734,58 e

Kela-vähennys 65 %

104,94 e/p x 0,65 =
68,211 e/p

68,211 e/p x 7 p =
477,477 e

Vahingoittuneelle   myönnettävä päiväraha ennen ennakonpidätystä

110 e/p – 5,06 e/p –
68,211 e/p =
36,729 e/p

36,729 e/p x 7 =
257,103 e


Esim. 2
: Kyseessä on tapaturma, joka on sattunut vahingoittuneen vapaa-ajalla 31.1.2016. Vahingoittunut on työkyvytön 31.1.2016–6.3.2016. Työnantaja on maksanut sairausajan palkkaa 1.400 euroa ajalla 1.2.2016 – 14.2.2016.

Ansionmenetyskorvauksen suuruus määräytyy 1.2.2016 – 14.2.2016 sairausajan palkan perusteella. Päiväraha on 15.2.2016–28.2.2016 neljän edeltävän viikon ansioiden perusteella 105 euroa. TyTAL 59 §:n mukainen vuosityöansioon perustuva päiväraha, jonka maksaminen alkaa 29.2.206, on 110 euroa.

Sairausvakuutuslain mukaisella karenssiajalla 1.2.2016–10.2.2016 maksettavaan päivärahaan ei tehdä Kela-vähennystä. Ansionmenetyskorvaus maksetaan tältä ajalta työnantajalle samalta ajalta maksetun palkan määräisenä (TyTAL 139 §), eikä siihen tehdä palkansaajamaksuvähennystä (TyTAL 62 §:n 2 mom.). 

Sairausajan palkka 1.2.2016–10.2.2016 ja työnantajalle maksettavissa oleva osuus

100 e/p

100 e/p x 10 p = 1.000 e


Sairausvakuutuslain mukaisen päivärahan maksaminen alkaa 11.2.2016. Tästä alkaen päivärahaan tehdään Kela-vähennys, joka vaikuttaa myös työnantajalle maksettavissa olevaan osuuteen.

Päiväraha   11.2.2016–14.2.2016

100 e/p

100 e/p x 4 p = 400 e

Palkansaajamaksuvähennys
4,6 %

100 e x 0,046 = 4,60 e/p

4,60 e/p x 4 p =
18,40 e

Päivärahan määrä

100 e/p – 4,60 e/p = 95,40 e/p

95,40 e/p x 4 p = 381,60 e

Kela-vähennys 70 %

95,40 e/p x 0,70 = 66,78 e/p

66,78 e/p x 4 p = 267,12 e

Työnantajalle maksettavissa oleva osuus

100 e/p – 4,60 e/p – 66,78 e/p =
28,62 e/p

28,62 e/p x 4 p =
114,48 e


Sairausajan palkan maksun päätyttyä vahingoittuneen päiväraha määritetään neljän edeltävän viikon ansioiden perusteella ja on suuruudeltaan 105 euroa. Tätä päivärahaa, johon tehdään Kela-vähennys, maksetaan 15.2.2016–28.2.2016.

Päiväraha 15.2.2016 - 28.2.2016

105 e/p

105 e/p x 14 p =
1.470 e

Palkansaajamaksuvähennys 4,6 %

105 e x 0,046 = 4,83 e/p

4,83 e/p x 14 p =
67,62 e

Päivärahan määrä

105 e/p – 4,83 e/p = 100,17 e/p

100,17 e/p x 14 p =
 1.402,38 e

Kela-vähennys 65 %

100,17 e/p x 0,65 =
 65,1105 e/p

65,1105 e/p x 14 p =
 911,547 e

Vahingoittuneelle myönnettävä päiväraha ennen ennakonpidätystä

105 e/p – 4,83 e/p – 65,1105 e/p = 35,0595 e/p

35,0595 e/p x 14 p = 490,833 e


Päivärahaa maksetaan vuosityöansioperusteisena 29.2.2016 alkaen. Päivärahan määrässä otetaan huomioon Kela-vähennys.

Päiväraha 29.2.2016–6.3.2016

110 e/p

110 e/p x 7 p=
770 e

Palkansaajamaksuvähennys   4,6 %

110 e/p x 0,046 =
5,06 e/p

5,06 e/p x 7 p = 35,42 e

Päivärahan määrä

110 e/p – 5,06 e/p = 104,94 e/p

104,94 e/p x 7 p = 734,58 e

Kela-vähennys 65 %

104,94 e/p x 0,65 = 68,211 e/p

68,211 e/p x 7 p = 477,477 e

Vahingoittuneelle   myönnettävä päiväraha ennen ennakonpidätystä

110 e/p – 5,06 e/p – 68,211 e/p =
36,729 e/p

36,729 e/p x 7 =
257,103 e

 
TyTAL 61 §:n mukaan päivärahaa voidaan vähentää, jos vahinkotapahtuman pääasiallisena syynä on ollut vahingoittuneen päihtyneisyys, tahallinen tai törkeän huolimaton menettely työssä työturvallisuusmääräysten vastaisesti taikka jokin muu menettely, jossa on ollut kysymys törkeästä huolimattomuudesta tai rikollisesta toiminnasta. TyTAL 61 §:n mukainen myötävaikutusvähennys tehdään palkansaajamaksujen ja Kela-vähennyksen jälkeen.

Esim. 3: Kyseessä on tapaturma, joka on sattunut vahingoittuneen vapaa-ajalla 31.1.2016. Vahingoittunut on työkyvytön 31.1.2016–6.3.2016. Korvaukseen tehdään 50 %:n myötävaikutusvähennys heti ensimmäisestä korvauspäivästä alkaen. Sairausajan palkkaa ei ole maksettu. 

TyTAL 58 §:n mukainen päiväraha on määritetty vahinkopäivää edeltävien 28 päivän ansioiden perusteella 100 euroksi. TyTAL 59 §:n mukainen päiväraha 110 euroa.

Sairausvakuutuslain mukaisella karenssiajalla 1.2.2016–10.2.2016 maksettavaan päivärahaan ei tehdä Kela-vähennystä. Päivärahaan tehdään palkansaajamaksuvähennys ja myötävaikutusvähennys. Myötävaikutusvähennys tehdään viimeisenä.

Päiväraha 1.2.2016 –10.2.2016

100 e/p

100 e/p x 10 p =
1.000 e

Palkansaajamaksuvähennys   4,6 %

100 e x 0,046 =
4,60 e/p

4,60 e/p x 10 p =
46,00 e

Vahingoittuneelle   myönnettävä myötävaikutusvähennyksellä vähennetty päiväraha ennen   ennakonpidätystä

100 e/p – 4,60 e/p =
95,40 e/p – 50 % = 47,7 e/p

95,40 e/p x 10 p =
954,00 e – 50 % =
477 e

 
Sairausvakuutuslain mukaisen päivärahan maksaminen alkaa 11.2.2016. Tästä alkaen päivärahaan tehdään Kela-vähennys. Myötävaikutusvähennys tehdään viimeisenä.

Päiväraha 11.2.2016–28.2.2016

100 e/p

100 e/p x 18 p =
1.800 e

Palkansaajamaksuvähennys 4,6 %

100 e x 0,046 =
4,60 e/p

4,60 e/p x 18 p =
82,80 e

Päivärahan määrä

100 e/p – 4,60 e/p =
95,40 e/p

95,40   e/p x 18 p =
1.717,20 e

Kela-vähennys 70 %

95,40 e/p x 0,70 =
66,78 e/p

66,78   e/p x 18 p =
1.202,04 e

Vahingoittuneelle myönnettävä myötävaikutusvähennyksellä vähennetty päiväraha ennen   ennakonpidätystä

100   e/p – 4,60 e/p – 66,78 e/p = 28,62 e/p –
50 % = 14,31 e/p

28,62   e/p x 18 p = 515,16 e – 50 % = 257,58 e


Päivärahaa maksetaan vuosityöansioperusteisena 29.2.2016 alkaen. Päivärahan määrässä otetaan huomioon Kela-vähennys. Myötävaikutusvähennys tehdään viimeisenä.

Päiväraha   29.2.2016–6.3.2016

110 e/p

110 e/p x 7 p= 770 e

Palkansaajamaksuvähennys
4,6 %

110 e/p x 0,046 =
5,06 e/p

5,06 e/p x 7 p =
35,42 e

Päivärahan määrä

110 e/p – 5,06 e/p =
104,94 e/p

104,94 e/p x 7 p =
734,58 e

Kela-vähennys   65 %

104,94 e/p x 0,65 =
68,211 e/p

68,211 e/p x 7 p =
477,477 e

Vahingoittuneelle   myönnettävä myötävaikutusvähennyksellä vähennetty päiväraha ennen   ennakonpidätystä

110 e/p – 5,06 e/p – 68,211 e/p = 36,729 e/p – 50 % = 18,3645 e

36,729 e/p x 7 =
257,103 e – 50 % = 128,55 e


Vahingoittuneelle myönnettävä korvaus on vähennysten jälkeen jäävä osuus ja tähän tehdään ennakonpidätys.

Ohje tulostettavana pdf:nä

Muokattu 30.05.2016