Den nya lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (OlyL) träder i kraft 1.1.2016.
Läs mera från meddelande

I samband med lagändringen byter Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund namn till Olycksfallsförsäkringscentralen. Webbplatsadressen och e-postadresserna ändras också: www.tvk.fi och @tvk.fi. "Försäkring" och "Ersättning" -sidor kommer att förnyas lite senare när de nya sidorna har översatts till svenska.