Försäkring

De grundläggande principerna för försäkring för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar är:

1. en arbetstagare har alltid rätt att få ersättning enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar för förluster som orsakats av olycksfall i arbetet och yrkessjukdom

2. en arbetsgivare är skyldig att teckna en försäkring för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar i ett försäkringsbolag efter eget val. 

På sidorna om försäkring ges mer detaljerad information om huvudreglerna på olika områden, såsom om vem som omfattas av försäkring, om försäkringsskyldighet och om själva försäkringen. Dessa och många andra frågor behandlas mer ingående i Försäkringshandboken

Försäkringshandboken har utarbetats av Olycksfallsförsäkringscentralens (TVK:s) försäkringsarbetsgrupp, som också uppdaterar den. Arbetsgruppen tar gärna emot respons på handboken. Skicka responsen till arbetsgruppens sekreterare (annu.vento@tvk.fi). 

Om det inte finns svar på en fråga som gäller ett enskilt fall på TVK:s webbplats eller i Försäkringshandboken, lönar det sig att kontakta det försäkringsbolag där arbetsgivaren tecknat försäkringen.