Arbetsolycksfallen minskade i antal och frekvens år 2013

Olykcfallsförsäkringsanstalternas förbund publicerade i mitten av mars förhandsprognosen över antalet  arbetsolycksfall  år 2013.

Antalet olycksfall i arbetet sjönk med cirka 3,5 % och olycksfallsfrekvensen sjönk cirka 2,4 %. Arbetsolycksfallen med dödlig utgång minskade kraftig från år 2012.

Försäkringsanstalterna betalade ut ersättningar för cirka 101 500 arbetsplatsolycksfall som drabbat löntagare och ersatte därtill 21 500 olycksfall under arbetsfärd.

Enligt förhandsprognosen avled 20 arbetstagare vid arbetsplatsolyckfall och 12 arbetstagare vid olycksfall  under arbetsfärd.

Modifierad 04.12.2015