Tyst stund på byggarbetsplatserna

Tisdagen 12 februari 2013 klockan 13 hålls en tyst stund då vi minns dem som råkat ut för ett arbetsolycksfall på arbetsplatserna inom byggbranschen.

Med tysta stunden påminner vi om att tio personer år 2012 dog i ett olycksfall inom byggbranschen.

Utöver dödsolyckorna sker det många olycksfall på byggena. Alltför många av dem leder till bestånde handikap och arbetsoförmåga.

Med hjälp av arbetarskyddsverksamheten kan vi minska antalet arbetsolycksfall, dösolyckor och yrkessjukdomar. Det är möjligt att höja nivån på arbetarskyddet och genom planmässig verksamhet kan vi nå en nivå med noll olycksfall.

Rakennusliitto, Pro samt Rakennusteollisuus organiserar tillsammans tyst stund.

Modifierad 04.12.2015