Dröjsmålsräntor 1.7.- 31.12.2016

Dröjsmålsräntor som Finlands Bank meddelar för tiden 1.7. – 31.12.2016 är 7.0 % (4 § 1 mom. i räntelagen) och 8,0 % (4a § 1 mom. i räntelagen). Den förstnämnda räntan används för förhöjning av sådan ersättning som avses i 60 a § i lagen om olycksfallsförsäkring och i 152 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (OlyL) avsedd dröjsmålsförhöjning. I försäkringspremier är dröjsmålsränta den som tillämpas i kommersiella avtal, 8,0 %.

Närmare information: jurist Annu Vento, TVK, tfn. 0404 504265

Modifierad 30.06.2016