EFO har gett nya anvisningar

Bestående förändring

(6.6.2016)

EFO har gett en allmän anvisning om benstående förändring enligt 72 § i OlyL.
Då försäkringsanstalten bedömer om förändringen i inkomstnivån är bestående eller inte, ska den begära ett yttrande från ersättningsnämnden för olycksfallsärenden.

Anvisningen finns på sidan: Ersättning_Anvisningar_Förmåner_Arbetsinkomst_Bestående- förändring
http://www.tvk.fi/sv/ersattning/anvisningar/formaner/arsarbetsinkomst/bestaende-forandring/

Beräkning av dröjsmålsförhöjning

(15.6.2016)

EFO har gett en allmän anvisning om beräkning av i 152 § i OlyL avsedd dröjsmålsförhöjning.

Anvisningen finns på sidan: Ersättning_Anvisningar_Hur-förmåner-verkställs_Beräkning-av-dröjsmålsförhöjning
http://www.tvk.fi/sv/ersattning/anvisningar/hur-formaner-verkstalls/berakning-av-drojsmalsforhojning/

Modifierad 30.06.2016