OlyL-diaserie publicerats

Ny finns det även på svenska diaserie (power point) om lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar.

Diaserien finns på "Allmänt om OlY_Diaserie om OlyL" -sida.

Till Diaserie om OlyL sidan

Modifierad 21.12.2016