Vem behandlar statistikmaterialet?

Hos Olycksfallsförsäkringscentralen (TVK) är aktuarie- och statistikenheten ansvarig för att motta statistikmaterialet och för att upprätthålla registren. Samma funktion utarbetar också den riskundersökning som TVK publicerar årligen. TVKs arbetarskyddsstatistik utarbetas av forsknings- och analysenheten i samarbete med aktuarie- och statistikenheten. 

För att få en omfattande nationell statistik behövs utöver TVKs uppgifter även information av lantbruksföretagarna. Detta har genomförts så att Statistikcentralen slår samman TVKs och Lantbruksföretagarnas uppgifter om arbetsolycksfall och Arbetshälsoinstitutet på motsvarande sätt uppgifterna om yrkessjukdomar. Nödvändiga rättigheter för överlåtelse av uppgifter har intagits i lagarna om Statistikcentralen, Arbetshälsoinstitutet, LPA och TVK.

Statistikcentralen och Arbetshälsoinstitutet förmedlar också nödvändiga uppgifter vidare till EU-kommissionen och ILO.

Modifierad 23.12.2015