Medicinsk rehabilitering

Anvisningar för ersättningsfunktionen för rehabilitering som avser funktionsförmågan (25.4.2016)
Anvisningar för ersättningsfunktionen för rehabilitering som avser funktionsförmågan har meddelats genom EFO:s allmän anvisning 25.4.2016
Allmän anvisning 25.4.2016

Modifierad 23.06.2016