Hur förmåner verkställs

OlyL och nya förordningar (21.12.2015)
Social- och hälsovårdsministeriet har meddelat nya förordningar om ersättningsnämnden och om begäran om yttrande. Närmare anvisningar om tillämpning av förordningar har meddelats i EFO:s cirkulär 21.12.2015.
Cirkulär 7/2015

Anvisningar för hanläggningen av yrkesjukdomar (EFO 20.6.2016) Anvisningar för hanläggningen av yrkesjukdomar har meddelats genom EFO:s allmän anvisning 20.6.2016 Allmän anvisning 20.6.2016

Modifierad 12.02.2016