Beräkning av dröjsmålsförhöjning

Beräkning av i 152 § i OlyL avsedd dröjsmålsförhöjning

(EFO 15.6.2016)
 
I 152 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (OlyL) föreskrivs om dröjsmålsförhöjning som betalas ut om anstalten har försummat att meddela ett beslut eller att betala ut en ersättning inom given frist. 

I 152 § 1 mom. föreskrivs noggrannare om beräkningen av dröjsmålsförhöjning. Dröjsmålsförhöjning betalas fram till betalningsdagen.

Anvisningar som utskriftsversion (pdf)

Modifierad 28.06.2016