Rehabilitering

Anvisningar för ersättningsfunktionen för yrkesinriktad rehabilitering (17.11.2015)

Anvisningar för ersättningsfunktionen för yrkesinriktad rehabilitering har meddelats genom  EFO:s cirkulär 17.11.2015.
Cirkulär 5/2015

Anvisningar för ersättningsfunktionen för rehabilitering som avser funktionsförmågan (25.4.2016)

Anvisningar för ersättningsfunktionen för rehabilitering som avser funktionsförmågan har meddelats genom EFO:s allmän anvisning 25.4.2016
Allmän anvisning 25.4.2016

Anvisningar för ersättningsfunktionen för yrkesinriktad rehabilitering som ersätts enligt lagen om olycksfallsförsäkring (EFO 23.5.2016)

Anvisningar för ersättningsfunktionen för yrkesinriktad rehabilitering som ersätts enligt lagen om olycksfallsförsäkring har meddelats genom EFO:s allmän anvisning 23.5.2016
Allmän anvisning 23.5.2016

Modifierad 12.02.2016