Skadefall som ersätts

Anvisningar för hanläggningen av yrkesjukdomar (EFO 20.6.2016)
Anvisningar för hanläggningen av yrkesjukdomar har meddelats genom EFO:s allmän anvisning 20.6.2016
Allmän anvisning 20.6.2016

Modifierad 31.08.2016