Ersättningar vid dödsfall

Om ett olycksfall i arbetet eller en yrkessjukdom leder till den skadades död, betalas begravningshjälp och familjepension från arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen. 

Begravningshjälpen, som har ett fast belopp, betalas till dödsboet. Mer information om begravningshjälp.

Familjepensionstagare kan vara den efterlevande maken, barn under 18 år och studerande barn i åldern 18–24 år. Mer information om efterlevandepension och barnpension.

Modifierad 30.08.2016