Barnpension

Barnpension betalas till barn under 18 år och till studerande barn i åldern 18–24. Studierna ska bedrivas i huvudsyssla och förbereda till ett yrke. 

Barnpensionens belopp varierar beroende på antalet barn som får pension: 

  • Om barnpension betalas till ett barn, är barnpensionens belopp 25 % av den skadades årsarbetsinkomst. 
  • Om barnpension betalas till två barn, utgör barnens sammanräknade barnpension 40 % av den skadades årsarbetsinkomst, och respektive barn får 20 % av den skadades årsarbetsinkomst. 
  • Om barnpension betalas till tre barn, utgör barnens sammanräknade barnpension 50 % av den skadades årsarbetsinkomst, och respektive barn får 16,67 % av den skadades årsarbetsinkomst. 
  • Om barnpension betalas till fyra eller fler barn, utgör barnens sammanräknade barnpension 55 % av den skadades årsarbetsinkomst, som fördelas enligt antalet barn. 

Mer information om årsarbetsinkomsten

Från barnpensionen avdras den barnpension som FPA betalar med stöd av den allmänna familjepensionslagen och som beviljas fram till 21 års ålder.

Modifierad 30.08.2016