Begravningshjälp

Om ett olycksfall i arbetet eller en yrkessjukdom leder till att den skadade avlider, betalas begravningshjälp till dödsboet från arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen. 

Begravningshjälpen har ett fast belopp och den påverkas således inte av den skadades inkomstnivå eller av kostnaderna för begravningen.   

Begravningshjälpens belopp ändras årligen och den betalas enligt dödsåret.  

Ersättning betalas dessutom för nödvändiga och skäliga kostnader för transport av den avlidne från den ort där han eller hon avled till bostads- eller hemorten. 

Modifierad 30.08.2016